Apoštol Peter (e-kniha)

8.00

Dvadsaťštyri kázní, povedaných v kostole sv. Františka Xaverského.  George Chevrot.

Popis

Podávame najdôležitejšie miesta evanjelia, kde je hlavnou osobou — okrem Pána — Peter. Nedozvedáme sa z nich však podrobnosti o tom, ako Ježiš formoval dušu Petrovu.

No aj tých niekoľko epizód nám živo objasňuje, akým spôsobom Spasiteľ vychovával. Na usmernenie prudkého temperamentu Šimona Petra využíval všetky okolnosti. Hneď neľútostne karhá jeho chyby a hneď necháva rozvinúť jeho vlastnosti. Raz ho ponižuje a robí mu výčitky, inokedy ho chváli a povzbudzuje. Hoci všetka činnosť majstrova môže byť príkladom pre tých, ktorým sú zverené duše, predsa nás najviac zaujímajú tie momenty, ktoré postupne pretvorili galilejského rybára v učeníka Kristovho a vzor apoštola.

Keď vstúpime do školy Ježiša Krista podľa vzoru Šimona Petra, náuky majstrove sa nám stanú keď nie ľahšími, aspoň ľahšie uskutočniteľnými. V jeho správaní poznávame seba. Je ohnivý, vznetlivý, smelý i bojazlivý, ale miluje vždy, i keď upadol. Peter je úprimný. Je sympatický, lebo je priamy a veľkodušný. Nemôžeme ho nemilovať. A možno, že pre jeho nedokonalosti ho milujeme ešte viac. Je taký spontánny a bez pretvárky!

Keďže máme podobné chyby ako on, vzniká v nás túžba napodobňovať aj jeho čnosti. Jeho svätosť neodstrašuje. Nemá nič úzkoprsého a konvenčného. Nie je maskou. Peter má takú prírodu ako my, lenže ju bezvýhradne odovzdal Spasiteľovi. A láska k Ježišovi Kristovi ho pomaly pretvorila a urobila čnostným. Úfame, že aj my dosiahneme svätosť ako on.

Pravda, Peter bol povolaný na vyššie úrady ako my. Ale môžeme sa s ním naučiť pravidlá kresťanského života a povinnosti apoštolov. Veď je našou hlavou. Práve tie riadky, v ktorých vystupuje ako budúci zástupca Kristov, vhodne završujú naše kresťanské formovanie. Vštepujú do našich sŕdc katolícke čnosti dôvery, poslušnosti a oddanosti svätej Cirkvi a jej hlave. Koľko aktuálnych problémov sa vyjasní, keď si vezmeme na pomoc text evanjelia o kľúčoch od kráľovstva nebeského.

Evanjelium nám podáva mravnú fyziognómiu Šimona Petra, ale len máličko o jeho činnosti. Keď sa chceme dozvedieť o jeho činnosti ako hlavy Cirkvi, musíme prelistovať v Skutkoch apoštolských aspoň začiatky jeho pastorálnej činnosti. Keď chceme vidieť podstatu jeho svätosti, musíme premeditovať jeho listy. Až po tom spoznáme sv. Petra. S pomocou Božou sa o to aj raz pokúsime.

Ďalšie informácie

Autor

George Chevrot

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Apoštol Peter (e-kniha)”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *