Zobrazujú sa výsledky 25–30 z 30

 • Knihy

  Vyhňa

  Kniha obsahuje 1055 bodov pre meditáciu, rozdelených do 13 kapitol. Mnohé z týchto úvah, ktoré zakladateľ Opus Dei napísal väčšinou v tridsiatych rokoch, sú autobiografické, hoci často sa objavuje rozprávanie v tretej osobe.

 • Knihy

  Krížová cesta – Svätý ruženec

  Autorom modlitebníka je sv. Josemaría Escrivá, zakladateľ Opus Dei. V knihe nájdete jeho životopis a viaceré vzácne predslovy. Svätý ruženec a Krížová cesta obsahujú doposiaľ na Slovensku nepublikované modlitby autora.

  „Tak ako inokedy aj dnes musí byť ruženec mocnou zbraňou, aby sme mohli zvíťaziť v našom vnútornom boji a tiež má byť pomocou všetkým ľuďom.“

  „Kresťanská radosť má …

 • Knihy

  Brázda

  Rovnako ako Cesta, aj Brázda je ovocím osobnej modlitby svätého Josemaría Escrivú. Tiež sa skladá z bodov meditácie a predstavuje atraktívny obraz ľudských čností. „Brázda chce zasiahnuť celú osobu kresťana – telo i dušu, prirodzenosť a milosť, – nielen inteligenciu,“ napísal Mons. Álvaro del Portilla v poznámke ku knihe.

 • Knihy

  Ísť s Kristom

  Homílie svätého Josemaríu Escrivu de Balaguer, zakladateľa Opus Dei, hovoria ku všetkým. Autor je presvedčený, že keď sa Božie slovo ohlasuje s Kristovou láskou, jednotlivo si nájde cestu do každého srdca. Učí, ako sväto prežívať svoj obyčajný život, s ľudskou a kresťanskou poctivosťou, s nadprirodzeným zmyslom. Dáva riešenia mnohých situácií, ktoré by sa nám na prvý pohľad mohli zdať nezvládnuteľné. 

 • Knihy

  Boží priatelia

  Prvýkrát publikovaná v roku 1977 sa táto kniha stáva prvým dielom vydaným po smrti svätého Josemaríu. Zahŕňa 18 homílií z rokov 1941 až 1968. Jej cieľom je pomáhať žiť priateľstvo „čitateľa blízko Boha“ za pomoci množstva ľudských a nadprirodzených cností.

 • Knihy

  Cesta

  Cesta má priamy štýl. Čitateľ je v atmosfére dôvery a priateľstva postavený pred Božie nároky. „Mons. Escrivá de Balaguer napísal viac ako majstrovské dielo, ktoré je písané inšpiráciou priamo zo srdca a rovnako tak priamo sa srdcu prihovárajú aj jednotivé body Cesty.“