Kto sme?

Periférie je občianske združenie schválené Ministerstvom vnútra, ktoré vzniklo vďaka impulzu pápeža Františka. Združenie tvoria mladí ľudia, ktorí sa rozhodli vyjsť na periférie a byť k dispozícii pre slovenskú spoločnosť, farnosti a pre všetkých, ktorí potrebujú našu pomoc.

Vieme, že mladosť je časť života, počas ktorej v mladých ľuďoch zrejú ideály. Vieme, že vyjdúc na existenčné periférie pomôžeme pri vytváraní lepšej spoločnosti. Zároveň vieme, že mladí ľudia touto skúsenosťou ostanú takisto obohatení. Chceme teda pomáhať mladým – ako sme my vyjsť zo seba – vyjsť hľadať tých, ktorí to potrebujú.

Sme presvedčení, že jedným z hlavných prínosov združenia sú mladí, ktorí pomáhajú:  skúsenosť s utrpením, štedrosť voči iným, pomoc tým, ktorí to potrebujú sú aspekty, ktoré pomôžu pri vytváraní osobnosti mladého dobrovoľníka.

Naša činnosť

Starí a chorí

  • pomoc vo farnostiach s návštevami starých a chorých ľudí
  • spoločné trávenie času a spríjemnenie života
  • pomoc pri osobných potrebách: vyriešenie byrokratického problému, pomoc s nákupom, malou opravou bytu/domu
  • pomoc asistenčným službám v sprevádzaní chorých osôb, ktoré sú osamelé

Siroty

  • pomoc inštitúciám, ktoré sa zaoberajú pomocou sirotám a ich výchove
  • sprevádzanie počas Vianoc: žiadne dieťa nesmie ostať bez “Ježiška”

Sociálne slabšie rodiny

  • pomoc sociálne slabším rodinám s opravami domu/bytu, záhradou, materiálnymi vecami

Netreba vám pripomínať, pretože tak žijete, že Opus Dei sa narodilo medzi chudobnými Madridu, v nemocniciach a v najbiednejších štvrtiach: pokračujeme v starostlivosti o chudobných, o deti a o chorých. Je to tradícia, ktorá sa v Diele nikdy nepreruší.

Sv. Josemaría, zakladateľ Opus Dei

Cirkev je povolaná vychádzať zo seba a ísť na periférie, nielen zemepisne, ale tiež existenciálne: na perifériu hriechu, bolesti, nespravodlivosti, náboženskej nevedomosti a ľahostajnosti, na periférie myslenia a vôbec na periférie akejkoľvek biedy.

Pápež František